За читалището

Народно читалище „Христо Смирненски 1945“ – ж.к. „Лагера“ е член на Съюза на народните читалища в България, както и член на Сдружението на софийските  народни читалища.

Читалищно настоятелство:

Ръководство – мандат 2019-2022 г.:

  • Председател: арх. Илия Ковачев
  • Заместник-председател: Пламен Антов
  • Секретар: Райничка  Иванова

Членове на настоятелството:

  • Ваня Карасанова
  • Огнeмир Пенчев
  • Катя Райкова
  • Тодор Грозданов

Проверителна комисия

  • Емил Ганчев
  • Даниела Сакеларова
  • Атанас Плочев

Народно читалище „Христо Смирненски – 1945“ започва своята дейност на 28.01.1945 г. в работнически клуб на ул. „Нишава“.  Преди това в кв. „Лагера“ съществувало  „Царибродско бежанско  читалище“,  което развивало своята  дейност от  1920 до 1941 г. От 1947 до 1957 г. читалище „Христо Смирненски“ ползва  сградата, в която се е помещавало Царибродското читалище.  Тя била на мястото на сегашното крило на 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, сочещо към църквата „Успение Богородично“.

Сцената на читалището била полето на първата изява на известни български актьори, сред които се отличава името на Коста Цонев.  Той започва кариерата си като самодеец в актьорския състав към читалището. Ето какво разказва за това актьорът в книгата си „Дон Кихот от Красно село“:

„Училището криво-ляво вървеше, след училище участвах и в много забави. Бях наизустил почти целия Чудомир, а „За убийство“ и „Не съм от тях как’Сийке“ хората се изтрепваха, викаха ме на вечеринки. Е, не плащаха много  аз водех програмата, конферирах. В „Красно село“ тогава имаше много добър оркестър начело с Пеко с тромпета. Всяка събота и неделя се правеха танцови забави. Аз бях душата на тези танцови забави. Имитирах всички по-интересни чешити от квартала , хората се заливаха от смях и ръкопляскаха.  Бях много доволен, все пак получавах някакви средства.“ 

През 1957 г.  сградата е отчуждена и съборена за разширение на училището.

На настоящия адрес читалището е от 1988 г.