Психолог

elena-karpacheva

Консултации с психолог.

Елена Кърпачева е магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи  като училищен психолог в 22 СУ и завеждащ Център за психологическо консултиране и работа с ученици, родители и учители.  Стреми се чрез методите на психологията и неформалното образование се цели да се засили връзката и добрата комуникация между учениците, техните родители и учителите. Усилено работи за превенция на конфликтните ситуации.