Библиотечна дейност

Библиотека към читалище "Христо Смирненски"Читалище “Хр. Смирненски” кв. Лагера разполага с над 15 000 тома българска, чужда, детска, учебно помощна и др. литература. Библиотечния фонд е комплектован с литературни произведениярр включени в учебната програма от 1 ви до 12 клас.

Всеки месец каталогът на библиотеката се допълва с нови заглавия.

Екипът на библиотеката отговаря адекватно на всяко запитване, старае се да изпълни всяка поръчка за конкретно заглавие и с удоволствие насочва читателя към подходящи за възрастта и интересите му заглавия.